Prof. Csaba László hivatalos honlapja

Csaba László 1954-ben született Budapesten. 1976-ban szerzett diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1976-87 közt az MTA Világgazdasági Kutató Intézetében dolgozott. 1978-ban védte meg egyetemi doktori disszertációját, 1984-ben kandidátusi értekezését az MTA-n, ami utóbb Kelet-Európa a világgazdaságban címen könyvként is megjelent.


1988-tól 2000 júliusáig a Kopint-Datorg Rt–nél dolgozik. 1994-ben megjelent Az összeomlás forgatókönyvei c. munkája, amivel 1996-ban az MTA doktora címet nyerte el. 1997-ben habilitált a BKÁE-n (ma Budapesti Corvinus Egyetem), ugyanez évtől kezdve az ÖHG Tanszék egyetemi tanára.


1991-97 közt a Külkereskedelmi Főiskola címzetes tanára, 1990-94 és 96-98 közt alelnöke, 1999-2000 között elnöke az Európai Gazdaság-összehasonlító Társaságnak.


1999. júniustól 2012 januárjáig a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán is egyetemi tanár, a Globalizáció, versenyképesség, regionalitás című doktori program megszervezője és elindítója. 2000 júliusa óta a Közép-európai Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Tanszékének egyetemi tanára, 2002-2006 közt a nemzetközi doktori alprogram vezetője és 2004 óta a közgazdaságtani doktori program alapító tagja.


Vendégprofesszora volt a milánói Bocconi magánegyetemnek (1991), a Helsinki Egyetem közgazdaságtan tanszékének (1993), a Frankfurt/Oder Europa Universitaet Viadrina FIT Intézetének (1997), a Freie Universitaet Berlin Kelet-Európa Intézetének, 1998-2000 között öt egymást követő szemeszterben. 2013 januárjában az EU országok akadémiai kutatását koordináló és finanszírozó, brüsszeli székhelyű Science Europe társadalomtudományi szekciójának tagjává választották.2014 májusától a Szent István Egyetem címzetes egyetemi tanára.


1985 óta tagja az MTA Közgazdaságtudományi Bizottságának, 1996-2002 közt társelnöke, 2003-2005 közt elnöke, újraválasztva a 2005-2008-as időszakra is. 1999-2008 közt társelnöke volt az MTA IX. Osztály Gazdaságtudományi Minősítő /doktori/ Bizottságának. 1996 óta tagja az MTA Világgazdasági és fejlődésgazdaságtani Bizottságának, 1999 óta az MTA Nemzetközi Tanulmányok Bizottságának is, ahol a 2005-2008 időszakra, majd a 2008-2011 periódusra ismét társelnökké választották. A 2007. májusi közgyűlésen az MTA levelező tagjává, a 2008-2011 közt pedig az MTA Doktori Tanács Plénumának tagjává választották. 2013 májusa óta az MTA rendes tagja 2012-ben a brüsszeli Science Europe, 2013 szeptemberében a londoni Academia Europea tagjává választották.


A következő lapok szerkesztő bizottságának tagja: Europe-Asia Studies (Glasgow), Intereconomics (Hamburg), Journal of Comparative Economic Studies (Kyoto), Voproszi Ekonomiki (Moszkva), Acta Oeconomica, Közgazdasági Szemle, Külgazdaság, Köz-Gazdaság (Budapest), Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften (Berlin), Montenegrin Journal of Economics (Podgorica), Economic Papers (Varsó), Journal of Balkan Policy Research (Sussex, Anglia), Economic and Business Administration Journal (Varsó), Society and Economy (Budapest), Gazdaság és Társadalom (Sopron), Partiumi Egyetemi Szemle (Nagyvárad, Románia), Economic papers (Varsó). A korábbi években az Economic Systems (Németország), a Soviet and East European Foreign Trade (USA), a Javnost (Public, Szlovénia), a Comparative Economic Studies (USA) és a Journal of International and Comparative Economics (Olaszország), valamint a Competitio (Debrecen) szerkesztő bizottságában is tag volt. Publikációi 6 angol és 5 magyar nyelvű monográfia, valamint 6 angol nyelvű szerkesztett kötet mellett 22 országban jelentek meg, tudományos közleményeinek száma 342, idézettsége több mint 1300-. Írásairól 130 recenzió jelent meg.


Tagja a lengyelországi TIGER (Varsó) tudományos tanácsának és a CEU Press szerkesztő bizottságának és 2005 őszétől az Akadémiai Kiadó tanácsadó bizottságának. Eddig 12 hallgatója védett PhD értekezést és ketten közülük habilitáltak.    


A magyar érdemrend középkeresztje kitüntetettje (2012). Emellett a korábbiakban a külgazdasági minisztérium (1994), a Bezerédj Alapítvány Európáért (2003) és a Magyar Nemzeti Bank Popovics szakmai díjának (2004) birtokosa. 2005 októberében az MTA IX. Osztály javaslatára elnyerte az Akadémiai Kiadó nívódíját a New Political Economy of Emerging Europe c. kötetéért. A Crisis in Economics? (Akadémiai), 2009 c. kötete Ex Libris díjban részesült 2010-ben, valamint Az Év Oktatója (Corvinus, 2011).

site by nitestyle
csabal.com Minden jog fenntartva ©2011